Výsledky vyhľadávania pre mliečny cukor

LAKTÁZA črevný enzým, ktorý štiepi mliečny cukor, laktózu
LAKTÓZA črevný enzým, ktorý štiepi mliečny cukor, laktózu
LAKTÓZA mliečny cukor v mlieku cicavcov