Výsledky vyhľadávania pre množstvo práce

ENERGIA dôraznosť, ráznosť, rozhodnosť, schopnosť výkonu, množstvo utajenej práce, účinná sila schopná konať prácu a k tomu využívaná, forma pohybu hmoty
NORMOHODINA množstvo práce vykonanej za hodinu
PENZUM presne určená pracovná úloha, uložené množstvo denne určenej práce (kniž.)
VÝKON množstvo práce