Výsledky vyhľadávania pre mnoho na 4 písmená

DEAL mnoho, po anglicky
DOSŤ akurát, až mnoho, až až
MASA hromada, kopa, mnoho
PLNO mnoho, veľa
PORE mnoho (hovor.)
VEĽA mnoho
VIEL veľa, mnoho, po nemecky