Výsledky vyhľadávania pre mnoho krat

ČASTO mnoho ráz, mnohokrát
PLURIPARA mnohorodička, viacnásobná rodička, žena, ktorá už viackrát rodila