Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre mnohobunkový živočích

EMBRYOLÓGIA náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu
GASTRULA vývojové štádium zárodku mnohobunkových živočíchov tvorené dvomi zárodočnými listami
NEZMAR drobný mnohobunkový živočích
PLAZMÓDIUM mnohobunkový útvar zo splynutia buniek, jednobunkový živočích