Výsledky vyhľadávania pre mnohotvarn

HETEROMORFIA mnohotvárnosť, rôznorodosť, polymorfia
HETEROMORFNÝ rôznotvárny, mnohotvárny
PLEOMORFIZMUS premenlivosť tvaru, mnohotvárnosť rastlín, napr. Húb
POLYMORFIA mnohotvárnosť rôznotvarosť heteromorfia polymorfizmus
POLYMORFNÝ mnohotvárny