Výsledky vyhľadávania pre mnozstvo ludi

BATALIÓN starší výraz pre väčšiu vojenskú jednotku, veľké množstvo ľudí
DAV masa ľudí, veľké množstvo ľudí, zástup ľudí
KAPACITA množstvo ľudí, ktoré je schopný prepraviť dopravný prostriedok
KOINONIFÓBIA chorobný strach z pobytu medzi veľkým množstvom ľudí a z priestorov preplnených ľuďmi
ĽUD množstvo ľudí
MASA veľké množstvo ľudí