Výsledky vyhľadávania pre možno po česky

LZE možno, je možné, dá sa, po česky
VRÁZ český cestovateľ a fotograf, možno bulharského pôvodu (Enrique Stanko, 1860-1932)