Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre mol c r

AACO Amaryllis Avakian Clinica Oftalmologica
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ABERDEEN Molandov dramatický film z roku 2000
ACETYLÁCIA zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny
ADÁMEK český dôstojník, podplukovník československého letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ (Adolf, 1903-1949)
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALBRECHT český amatérsky entomológ – lepidopterológ (Hynek, 1874-1933)
ALDOLY organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu
ALDÓZA cukor s aldehydovou skupinou v molekule, druh cukru (chem.)