Výsledky vyhľadávania pre molekul zlucenina

ADUKT adičná molekulová zlúčenina
ADUKT adukčná molekulová zlúčenina
AROMATICKÁ ZLÚČENINA nenasýtená zlúčenina obsahujúca vo svojej molekule šesťčlenný reťazec, tzv. kruh
AROMATICKÝ vonný, silne voňajúci, súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
POLYKONDENZÁCIA chemická reakcia, ktorou z nízkomolekulárnych látok vzniká makromolekulárna zlúčenina
POLYMÉR vysokomolekulová zlúčenina
POLYSACHARID makromolekulárna látka, organická zlúčenina vytvorená spojením veľkého množstva monosacharidov, napr. celulóza či škrob
SILIKÓN plast, syntetická makromolekulárna organokremičitá zlúčenina, používa sa napr. aj ako prsný implantát pri zväčšovaní poprsia