Výsledky vyhľadávania pre molekulová zlucenina

ADUKT adičná molekulová zlúčenina
ADUKT adukčná molekulová zlúčenina
POLYMÉR vysokomolekulová zlúčenina