Výsledky vyhľadávania pre monarcha

CÁR monarcha
MOCNÁR monarcha, panovník
SAMOVLÁDCA monarcha
VLÁDCA mocnár, monarcha