Výsledky vyhľadávania pre mongol kmen

HUZ člen mongolského kmeňa
TATÁR príslušník výbojného mongolského kmeňa, kočovník