Výsledky vyhľadávania pre mor ošípaných ár

DÚĽ mor prasiat, mor ošípaných, i dúl (nár.)