Výsledky vyhľadávania pre mor prasiat

DÚL mor prasiat, mor ošípaných i dúľ (ľud.)
DÚĽ mor prasiat, mor ošípaných, i dúl (nár.)
DÚLE mor prasiat, i dúly (nár.)