Výsledky vyhľadávania pre most po

AFILÁCIA samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt
BÁRKA drevený mostný pilier, menšia loď alebo čln s veslami, prípadne s pomocnou plachtou
BRIDGE most, po anglicky
HÍD most, po maďarsky
HYPOSTÁZIA spodstatnenie, zvecnenie, povýšenie abstrakcie na samostatnú kategóriu, potlačenie vonkajšieho prejavu alebo funkcie génu činnosťou iného génu
CHOZRAŠČOT sovietska prax tzv. samozúčtovania, keď jednotlivé prevádzkové zložky podniku voči sebe vystupujú ako ekonomicky samostatné jednotky
KONEXIE vplyvné známosti, vplyvné spojenie, styky
LÁVKA mostík cez potok
MAIEUTIKA pôrodnícke umenie, uvedenie k samostatnému poznaniu
MOST mesto, ktoré ma v erbe na modrom podklade most a dve vežičky