Výsledky vyhľadávania pre moze po cesky

MOHU smiem, môžem po česky
MŮŽEME môžeme po česky
MŮŽEŠ môžeš po česky
NEMOHU nemôžem, po česky
NEMŮŽE nemôže, po česky