Výsledky vyhľadávania pre mozna

ABSOLÚTNA NULA najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu energiu
ABSOLÚTNA NULA vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
ABSOLÚTNANULA najnižšia možná teplota
KVANTUM počet, množstvo, kvantita, najmenšia možná hodnota nejakej fyzikálnej veličiny