Výsledky vyhľadávania pre mozno alebo

AGNÓZIA neschopnosť alebo nemožnosť jednoznačného určenia diagnózy
ASOCIATÍVNOSŤ schopnosť alebo možnosť zoskupovania, jedna z vlastností algebraických operácií
LICENCIA možnosť odchýliť sa od jazykovej normy alebo obsahovej vernosti (lit.)
OPCIA prehlásenie úmyslu prijať určité štátne občianstvo alebo nejaký záväzok, zmluvná výhrada, možnosť voľby, predkupné právo
SENZÁCIA veľký rozruch verejnosti, citové vzrušenie, vzrušenie verejnej pozornosti, vzrušujúca udalosť alebo jav, umelecký alebo artistický výkon na hranici technickej alebo fyzickej nemožnosti