Výsledky vyhľadávania pre mrzak

INVALID invalidný človek, mrzák
KALIKA mrzák
KRIPEL mrzák (pejor.)
KRIPEL slangový výraz pre mrzáka, postihnutého človeka, invalida
LAZAR chorý človek, mrzák, chudák, úbožiak, podľa biblického Lazara
LAZÁR mrzák (hovor.)
LAZÁR mrzák, úbožiak
ŽOBRÁK mrzák, kalika, chorľavý človek (expr.)