Výsledky vyhľadávania pre mužský plášť

ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABÁJA vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ATILA husársky kabátec, krátky mužský zdobený kabát, kabátec uhorských husárov, husársky kabát, zdobený vojenský kabátec bývalej maďarskej armády, plášť honvéda
BALADRÁNA dlhý zriasený mužský plášť s rukávmi (hist.)
BURNUS voľný mužský plášť severoafrických Arabov, plášť beduínov
HAVELOK mužský plášť
HAVELOK mužský plášť bez rukávov
LAMASSU voľné aj reliéfne plastiky okrídlených býkov s mužskými hlavami pri bránach asýrskych a perzských stavieb
ŠUBA mužský plášť