Výsledky vyhľadávania pre mudrý

AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
FOLOS múdry kentaur
HLÚPY nemúdry
CHIRON múdry Kentaur
INTELIGENTNÝ logický, múdry
KMEŤ nestor, múdry starec (kniž.)
MUDRC veľmi múdry človek
NESTOR staroveký múdry kráľ v trójskej vojne
SAVVY dôvtipný, múdry, po anglicky
ŠALAMÚNSKY veľmi múdry, uvážlivý (podľa legendárneho múdreho kráľa Šalamúna)