Výsledky vyhľadávania pre mur po česky

NEZDIL muroval, po česky
ZDÍ muruje, po česky
ZDI múry, po česky
ZDIL muroval, po česky
ZDILO murovalo, po česky
ZDÍT murovať, po česky
ZDIVO súbor stien, po česky, murivo, po česky
ZEĎ stena, múr, po česky
ZEDNÍK murár, po česky