Výsledky vyhľadávania pre myš lekársky

AFEKT prudké pohnutie mysle (lek.)
ANIMUS duch, myseľ (lek.)
LOGASTÉNIA slabosť vo vyjadrovaní a myslení (lek.)
MENS myseľ (lek.)
MUS myš (lek.)