Výsledky vyhľadávania pre myšlienka vedúca

LEITMOTÍV príznačný, vedúci motív skladby, vedúca, hlavná myšlienka
PRINCÍP vedúca myšlienka