Výsledky vyhľadávania pre mys americký

BOHM americký fyzik a mystik (David, 1917-1992)
COLT Samuel, 1814-1862, americký vynálezca a priemyselník, v roku 1836 vynašiel revolver
EDWARDS americký filozof, predstaviteľ severoamerickej filozofie, najvýznamnejší mysliteľ skupiny novoanglickej teológie (Jonathan, 1703-1758)
EMERSON americký priekopník priemyslu, staviteľstva, manažmentu a teórie organizácie (Harrington, 1853-1931)
FORD americký vynálezca a priemyselník (Henry, 1863-1947)
GUGGENHEIM americký priemyselník, filantrop a mecenáš (Solomon R., 1861-1949)
HUGHES americký letec, priemyselník, vynálezca a filmový producent (Howard, 1905-1976)
JOBS americký podnikateľ a počítačový inžinier, jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu (Steve, 1955 - 2011)
KURZWEIL americký vizionár, inovátor, futurológ, mysliteľ a high-tech podnikateľ (Ray, *1948)
MUZON americký mys