Výsledky vyhľadávania pre myslen

AGÓNA myslená čiara spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou deklináciou
ALMUKANTARÁT v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom
ANTIDEMOKRATIZMUS protidemokratické myslenie
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
AROGANCIA namyslenosť
AUTIZMUS uzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou, orientácia myslenia na seba samého
BÁCHORKA vymyslený príbeh
BÁJ vymyslená príhoda, dej
BÁJNY fantastický, mýtický, neskutočný, rozprávkový, vybájený, vymyslený (hovor.)
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)