Výsledky vyhľadávania pre myslia

ČLOVEK mysliaca bytosť
HOMO SAPIENS človek mysliaci - v prírodovedeckom zmysle
HOMOSAPIENS človek mysliaci - v prírodovedeckom zmysle
MNEJÚ myslia (bás.)
SUBJEKT podmet, podstata, osobnosť, bytosť, mysliaci a konajúci jedinec