Výsledky vyhľadávania pre mzda na 5 písmen

AKORD súzvuk troch alebo viacerých tónov, úkolová práca alebo mzda
PLÁCA mzda, plat, zárobok
PLÁCA plat, mzda
SALÁR mzda, odmena za prácu, soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom