Výsledky vyhľadávania pre náborové heslo

SLOGAN manifestačné heslá, výzvy, text hesla (napr. na reklame), náborové, agitačné heslo, motto k určitému produktu
SLOGAN vtipné náborové heslo