Výsledky vyhľadávania pre násl

ACHALÁZIA porucha peristaltiky s následným rozšírením trubicovitých orgánov, med.
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKTINOID jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sústave prvkov za aktínom
ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANKYLÓZA chorobná stuhnutosť kĺbov následkom poranenie alebo ochorenia kĺbu
ARCI prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
BAER chasidský vodca (Dob 1710 – 1772), nasledovník Bala Šem-Tova
BBA celosvetovo uznávaný akademický titul pre manažérov na bakalárskej úrovni, nasleduje titul MBA
BLAFÁK oklamanie brankára s následnou streľbou z bezprostrednej blízkosti (hok.)