Výsledky vyhľadávania pre nástroj pračloveka

ARTEFAKT dielo ľudských rúk, umelý výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek, nástroj pračloveka (archeol.)
EOLIT primitívny nástroj, zbraň pračloveka