Výsledky vyhľadávania pre náuka o básnickom umení na 7 písmen

POETIKA náuka o výstavbe slovesného diela, náuka o básnickom umení