Výsledky vyhľadávania pre náuka o vzťahoch

AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
AGROEKOLÓGIA náuka o vzťahoch medzi rastlinami a živočíchmi na poliach
BIOCENOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch spoločenstiev organizmov v prírode
EKOKLIMATOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch medzi podnebím a potrebami živých organizmov
EKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím, vedný odbor skúmajúci životné prostredie
GEOBIOCHÉMIA náuka o vzťahoch živých organizmov a nerastného prostredia
MAGNETOCHÉMIA náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok
SYNEKOLÓGIA náuka o vzťahoch spoločenstiev rastlín k prostrediu