Výsledky vyhľadávania pre návestidlo

SEMAFOR návestidlo na riadenie cestnej alebo železničnej dopravy svetelnými signálmi, vo výpočtovej technike premenná používaná na vynútenie vzájomného vylučovania