Výsledky vyhľadávania pre názov a často súčasť adresy celosvetovej počítačovej siete Internet

WORLD WIDE WEB svetová pavučina, názov a často súčasť adresy celosvetovej počítačovej siete Internet, skr. www