Výsledky vyhľadávania pre názov prvku

ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
ALUMINIUM latinský názov chemického prvku hliník, Al, objaveného v roku 1825
ARGENTUM latinský názov chemického prvku striebro, Ag, objaveného v staroveku
ARSENCIUM latinský názov chemického prvku arzén, As, objaveného v staroveku
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
AURUM latinský názov chemického prvku zlato, Au, objaveného v staroveku, ušľachtilý kov
BISMUTHUM latinský názov chemického prvku bizmut, Bi, objaveného v 15. storočí
BORUM latinský názov chemického prvku bóru, B, objeveného v roku 1808
CADMIUM latinský názov chemického prvku kamium, Cd, objaveného v roku 1817
CAESIUM latinský názov chemického prvku cézium, Cs, objaveného v roku 1860