Výsledky vyhľadávania pre názov v odbornom názvosloví

TERMINUS TECHNICUS odborný výraz alebo názov, technický termín, výraz, názov v odbornom názvosloví