Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nóda

ALTING zákonodárny orgán na Islande
ANODA anóda, po česky
ANODE anóda, po nemecky
ANODO anóda, po esperantsky
CHURCHILL britský politik, premiér Spojeného kráľovstva v rokoch 1940-1945, spisovateľ (Nobelova cena za literatúru 1953), historik, žurnalista, vojak a zákonodarca (Winston, 1874-1965)
KOMORA miestnosť, uzavretý priestor, dutina, profesné združenie, napr. lekárska komora, časť zákonodárneho orgánu (dolná a horná komora parlamentu), v baníctve rozľahlý banský priestor, vo vodohospodárstve stavba na splavnej rieke slúžiaca na prepravu lodí cez s
KONVOKÁCIA zvolanie, povolanie, schôdzka, snem, v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok
LEGISLATÍVA zákonodárstvo zákonodárna činnosť
LOBBIZMUS cielené ovplyvňovanie poslancov, zákonodárnej aj výkonnej moci
LOBIZMUS cielené ovplyvňovanie poslancov, zákonodárnej aj výkonnej moci