Výsledky vyhľadávania pre nútený

ARIZÁCIA nútený prevod židovského majetku, odstraňovanie Židov z verejného života
CELIBÁT bezženstvo, nútený slobodný stav katolíckych kňazov
HIDŽRA opustenie, nútený odchod Mohameda z Mekky, masová emigrácia, únik
HOLD okázalá pocta, verejná pocta, výkupné, vynútený poplatok vo vojne
HOLD výkupné, vynútený poplatok vo vojne
INTERNÁCIA nútený pobyt na určenom mieste
INTERNOVAŤ nariadiť nútený pobyt, uzavrieť do internačného tábora
LEŽÉRNY ľahkovážny nenútený
MUSEL bol prinútený
POVINNÝ vynútený