Výsledky vyhľadávania pre nútiť po anglický

COERCE donútiť, po anglicky
COERCE nútiť, po anglicky
COMPEL donútiť, po anglicky
COMPEL nútiť, po anglicky
FOIST vnútiť, po anglicky
FORCE donútiť, po anglicky
FORCE nútiť, po anglicky
FORCE vnútiť, po anglicky
IMPEL donútiť, po anglicky
OBLIGE donútiť, po anglicky