Výsledky vyhľadávania pre na, pri nem

AN na, pri, po nemecky
ANLASS príčina, po nemecky
BINGEN nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka a spisovateľka (Hildegard von, 1098-1179)
HENLEINOVCI príslušníci fašistického hnutia nemeckej menšiny v Čechách, tzv. piata kolóna, založil ho K. Henlein
HILDEGARDA nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka, spisovateľka a skladateľka, Hildeagarda z Bingenu (1098-1179)
URSACHE príčina, dôvod, po nemecky
WURZEL príčina, po nemecky