Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre na, pri po

ADÍCIA prípona, sufix (ling.)
AFÉRA nepríjemná, pohoršujúca udalosť, škandál
AFIX predpona alebo prípona, slovotvorná zložka
AKCIDENCIA niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie, prechodný, pominuteľný jav, príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia
AN na, pri, po nemecky
ANLASS príčina, po nemecky
ARÓMA charakteristická vôňa, napr. kávy, voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín
ARTIČOKA trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina, dužinaté plody používané na prípravu jedál
ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
ATRAKCIA príťažlivá scéna, výjav, mimoriadny artistický alebo iný výkon,porušenie väzby susedným slovom