Výsledky vyhľadávania pre načas

Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
DOCHVÍĽNE načas
TIMING načasovanie, časové rozvrhnutie, voľba správnej chvíle
VČAS presne, načas