Výsledky vyhľadávania pre naš rod

ABORTÍVUM látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu
ANOFELES rod afrických komárov prenášajúci maláriu
ANOFELIZMUS zamorenie oblasti komármi rodu Anopheles, ktoré prenášajú maláriu
ANTE CHRISTUM pred narodením Krista, pred naším letopočtom, skr. A. Chr.
ANTECHRISTUM pred narodením krista pred naším letopočtom skr. a. chr.
ANTROPOMORFIZÁCIA prenášanie ľudských vlastnbostí na prírodu, zľudšťovanie, personifikácia
ANTROPOMORFIZMUS prenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie
APALI naša prírodná rezervácia
BACILONOSIČ prenášač choroboplodných zárodkov
BACILONOSIČ prenášateľ choroboplodných zárodkov