Výsledky vyhľadávania pre na dnu

ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABSOLÚTNA NULA najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu energiu
ABSOLÚTNA NULA vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
AFFRONT napadnúť, po anglicky
AFRIKANIZÁCIA nové nadobudnutie africkej špecifickosti
AGRESIA útočné napadnutie, vpád
AGRESIA útok, napadnutie krajiny ozbrojenými silami inej krajiny
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“