Výsledky vyhľadávania pre na dva

AAS Advances in the Astronautical Sciences
ABI Advanced Binary Interface (skr.)
AC Advanced Chemistry, nemecká rapová skupina
ACTS Advanced Crew Transportation System, spoločná štúdia pilotovanej kozmickej lode ESA a Ruska
AEM Advanced Engine Management
AFILIÁCIA nadväzovanie osobného kontaktu
ALEATÓRNY odvážny, zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody
ALEXANDRÍN dvanásťnásobný verš s prerušením po tretej stope
AORTA tepna odvádzajúca krv zo srdca, srdcovnica
APOŠTOL jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského, vierozvestca, hlásateľ kresťanskej viery, šíreteľ učenia alebo myšlienky