Výsledky vyhľadávania pre na konoch

AEROMECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov
EKIPA skupina jazdcov na koňoch
HIPOLÓGIA náuka o koňoch
KAPITOLA časť knihy alebo spisu, časť niečoho, vo väčších zákonoch označenie jednotlivých častí
KOZMONÓMIA náuka o zákonoch vesmíru
LOGIKA náuka o zákonitostiach a prostriedkoch poznania sveta, zákonitosť vývoja, veda o zákonoch správneho myslenia, vzájomná súvislosť vecí a udalostí, ponímanie matematiky ako logickej disciplíny
NOMOLÓGIA náuka o zákonoch javov
PATO juhoamerická hra hraná na koňoch