Výsledky vyhľadávania pre na kusy

ALCHÝMIA stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
DRIAP trhaj na kusy
FELOVAŤ deliť na kusy (obyč. mäso)
FRAGMENTÁCIA rozbitie, rozpad, delenie na kusy
ÍSŤ DO SVETA ísť na skusy
LÁM prelamuj na kusy
LÁMAŤ prelamovať na kusy
LÁMU prelamujú na kusy
PANSOFIA všeobecná múdrosť a vzdelanosť, v 16. a 17. storočí pokusy o spojenie vedy a náboženstva do jednej vedy, podľa J. A. Komenského súborné encyklopedické vedomosti
PÁR dva rovnaké kusy