Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre na mole

ABEND ligand - koordinovaná skupina molekúl
ADUKT adičná molekulová zlúčenina
ADUKT adukčná molekulová zlúčenina
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
AROMATICKÁ ZLÚČENINA nenasýtená zlúčenina obsahujúca vo svojej molekule šesťčlenný reťazec, tzv. kruh
AROMATICKÝ vonný, silne voňajúci, súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
BIOPOLYMÉR prírodná látka polymérneho typu, biomakromolekula
CRICK anglický fyzik a biochemik, spoluobjaviteľ molekulovej štruktúry DNA, laureát Nobelovej ceny (Francis Harry, 1916-2004)